2018-02-15 13:12:28

VALENTINOVO

"...Nešto se čudno

 zbiva u školi:

kao da svatko

svakoga voli..."

                                        I. Hut

Bilo je to na Valentinovo 2018.u poslijepodnevnoj smjeni u 1.,2.,i 4.razredu.

 


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac