2019-09-07 13:14:53

28. sjednica Školskog odbora

28. sjednica Školskog odbora će se održati u ponedjeljak 9. rujna 2019. u 10,30 sati u školskoj knjižnici.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „AUGUST HARAMBAŠIĆ“
DONJI MIHOLJAC
Prilaz stadionu 1 a
Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073
e-mail: dmiholjac@os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
http://www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr/

KLASA:003-06/19-02/1
URBROJ: 2115/06-19-06-28
Donji Miholjac, 3. rujna 2019.

 

POZIV

Na tmelju članka 5. Poslovnika o radu školskog odbora sazivam 28. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u ponedjeljak 9. rujna 2019. u10,30 sati u školskoj knjižnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice, Donošenje Statuta Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac, Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice, Donošenje Odluke o izboru osiguravajuće kuće za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja u školskoj 2019./2020. godini, Razno.

                                                                                                              Predsjednik:

                                                                                                              Mladen Loina


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac