2019-09-15 19:40:30

RASPORED PREHRANE U ŠKOLSKOJ KUHINJI

16. rujna 2019. godine započinje prehrana u školskoj kuhinji. Pogledajte raspored prehrane u školskoj kuhinji.

RASPORED PREHRANE U ŠKOLSKOJ KUHINJI

OSNOVNE ŠKOLE „AUGUST HARAMBAŠIĆ“ DONJI MIHOLJAC

ŠKOLSKA 2019./20. GODINA

 

VELIKI ODMOR U 8,45 SATI

1. A RAZRED

1. B RAZRED

1. C RAZRED

2. A RAZRED

2. B RAZRED

3. A RAZRED

4. B RAZRED

 

VELIKI ODMOR U 9,45 SATI

3. B RAZRED

4. A RAZRED

4. C RAZRED

 

5. A RAZRED

5. B RAZRED

5. C RAZRED

6. A RAZRED

 

VELIKI ODMOR U 10,45 SATI

6. B RAZRED

7. A RAZRED

7. B RAZRED

7. C RAZRED

8. A RAZRED

8. B RAZRED

8. C RAZRED


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac