2019-09-26 13:45:42

29. sjednica Školskog odbora

29. sjednica Školskog odbora će se održati u srijedu 2. listopada 2019. u 10,00 sati u školskoj knjižnici.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „AUGUST HARAMBAŠIĆ“
DONJI MIHOLJAC
Prilaz stadionu 1 a
Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073
e-mail: dmiholjac@os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
http://www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr/

KLASA:003-06/19-02/1
URBROJ: 2115/06-19-06-29
Donji Miholjac, 25. rujna 2019.

 

POZIV

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu školskog odbora sazivam 29. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u srijedu 2. listopada 2019. u 10,00 sati u školskoj knjižnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice, Usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019., Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020., Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020., Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac, Razno.

 

                                                                                                              Predsjednik:

                                                                                                              Mladen Loina


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac