2019-10-16 21:27:12

30. sjednica Školskog odbora

30. sjednica Školskog odbora će se održati u utorak 22. listopada 2019.13,30 sati u školskoj knjižnici.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „AUGUST HARAMBAŠIĆ“
DONJI MIHOLJAC
Prilaz stadionu 1 a
Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073
e-mail: dmiholjac@os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
http://www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr/

KLASA:003-06/19-02/1
URBROJ: 2115/06-19-06-30
Donji Miholjac, 15. listopada 2019.

 

POZIV

 Na temelju članka 5. Poslovnika o radu školskog odbora sazivam 30. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u utorak 22. listopada 2019. u 13,30 sati u školskoj knjižnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice, Otvaranje zaprimljenih ponuda kandidata za imenovanje ravnatelja škole, Pregledavanje dostavljene dokumentacije, Vrednovanje dodatnih kompetencija i utvrđivanje rang liste kandidata, Razno.

                                                                                                              Predsjednik:

                                                                                                              Mladen Loina


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac