2019-10-31 10:24:21

31. sjednica Školskog odbora

31. sjednica Školskog odbora će se održati u ponedjeljak 4. studenoga 2019. u 17,00 sati u školskoj knjižnici.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „AUGUST HARAMBAŠIĆ“
DONJI MIHOLJAC
Prilaz stadionu 1 a
Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073
e-mail: dmiholjac@os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
http://www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr/

KLASA:003-06/19-02/1
URBROJ: 2115/06-19-06-31
Donji Miholjac, 29. listopada 2019.

                                                              POZIV                                                                    

 Na temelju članka 5. Poslovnika o radu školskog odbora sazivam 31. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u ponedjeljak 4. studenoga 2019. u 17,00 sati u školskoj knjižnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice, Predstavljanje Programa rada za mandatno razdoblje 2019.-2024., gosp. Vedrana Aladića, kandidata za imenovanje ravnatelja Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac, Javno glasovanje o kandidatu za imenovanje ravnatelja Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac, Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac, Razno.

 

                                                                                                             Predsjednik:

                                                                                                              Mladen Loina


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac