2019-11-11 11:38:00

ZAPISNIK S RODITELJSKOGA SASTANKA NA KOJEM SU PREDSTAVLJENE PONUDE AGENCIJA I NA KOJEM JE IZABRANA NAJPRIHVATLJIVIJA PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE EKSKURZIJE UČENIKA 7. RAZREDA

 

U prostoru Osnovne škole "August Harambašić" Donji Miholjac održan je 5. studenoga 2019. roditeljski sastanak za izbor najprihvatljivije ponude za organizaciju višednevne ekskurzije učenika 7. razreda Osnovne škole "August Harambašić" Donji Miholjac.

Dnevni red:

1. Predstavljanje ponuda agencija

2. Glasovanje za izbor najprihvatljivije ponude za organizaciju višednevne ekskurzije učenika 7. razreda

 

Nazočni: 40 roditelja učenika 7. razreda, učitelji pratitelji (razrednici): Branka Cigrovski (7.b) i Klaufija Štefan (7.a). Razrednik 7. c razreda Boris Šili opravdano nije bio prisutan.

 

Ad 1) Predstavnici agencija Astralis i Mare Panonnium predstavili su svoje ponude.

Ad 2) Roditelji učenika sedmih razreda i učitelji pratitelji pristupili su glasovanju za predstavljene ponude. Za organizaciju višednevne ekskurzije učenika 7. razreda većinom glasova je odabrana ponuda agencije Mare Panonnium.


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac