2019-11-24 13:24:21

RAZMJENA ZNANJA ZA 5. A, 6. B i 7. B

U rubrici Razmjena znanja na mrežnim stranicama Škole učenici 5. a, 6. b i 7. b mogu naći uputu za pisanje lektire, listiće za vježbu, digitalne materijale za ponavljanje.

 

   Dragi učenici, u "Razmjeni znanja"  možete naći upute za pisanje lektire te listiće za vježbu.

5. A

U mapi "Djela za cjelovito čitanje" nalazi vam se listić s uputama te cjelovita knjiga. 

U mapi "Komunikacija i jezik" nalazi vam se podmapa "Nepromjenjive riječi". U njoj je nekoliko listića za vježbu s rješenjima iz jezičnog područja.Vrijedno! 

6. B

U mapi "Povijest jezika" nalazi vam se wordov dokument u kojem je poveznica (link) za Kahoot! kviz te za digitalnu igru Otvorite okvir s temom iz povijesti jezika.

7. B

U mapi "Lektira" nalaze vam se upute za pisanje lektirnog djela Sue Townsend "Tajni dnevnik Adriana Molea". 

U mapi "Gramatika" nalazi vam se listić za vježbu s rješenjima "Rečenični dijelovi".

 

Zrinka Jurčević, učiteljica hrvatskoga jezika


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac