2019-12-28 15:43:01

34. sjednica Školskog odbora

34. sjednica Školskog odbora će se održati u petak 3. siječnja 2020. u 11,00 sati u školskoj knjižnici.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „AUGUST HARAMBAŠIĆ“
DONJI MIHOLJAC
Prilaz stadionu 1 a
Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073
e-mail: dmiholjac@os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
http://www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr/

KLASA:003-06/19-02/1
URBROJ: 2115/06-19-06-34
Donji Miholjac, 27. prosinca 2019.                                                                           

 

POZIV 

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu školskog odbora sazivam 34. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u petak 3. siječnja 2020. u 11,00 sati u školskoj knjižnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice, Davanje prethodne suglasnosti za  zasnivanje radnog odnosa po natječaju od 23. prosinca 2019. Razno.

                                                                                                       Predsjednik:

                                                                                                              Mladen Loina


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac