2020-01-13 08:09:00

35. sjednica Školskog odbora

35. sjednica Školskog odbora će se održati u četvrtak 16. siječnja 2020. u 11,45 sati u školskoj knjižnici.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „AUGUST HARAMBAŠIĆ“
DONJI MIHOLJAC
Prilaz stadionu 1 a
Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073
e-mail: dmiholjac@os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
http://www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr/

KLASA:003-06/20-02/1
URBROJ: 2115/06-20-06-35
Donji Miholjac, 10. siječnja 2020.

                                                             POZIV                                                                     

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu školskog odbora sazivam 35. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u četvrtak 16. siječnja 2020. u 11,45 sati u školskoj knjižnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika s 34. sjednice, Donošenje Plana nabave za 2020. godinu, Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada Škole za 2019./2020. školsku godinu, Razno.

 

                                                                                                              Predsjednik:

                                                                                                              Mladen Loina


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac