2020-02-27 10:20:07

DAN RUŽČASTIH MAJICA

                               Uđi u bolji svijet !

26. veljače 2020.godine,učenici i učitelji PŠ Rakitovica sudjelovali su u radionici o vršnjačkom nasilju. Cilj radionice bio je educiranje o nasilju i vrstama nasilja,poticanje empatije prema djeci koja doživljavaju nasilje i djeci koja ga čine, traženje adekvatnih oblika pomoći u situacijama nasilja. Sudjelovanjem u radionici učenici su prošli kroz nekoliko aktivnosti u kojima su improvizirani primjeri nasilja,pogledali su projekciju video isječka o međuvršnjačkom nasilju, potom su se trebali staviti u različite uloge. Izvrsno su razmišljali, povezivali, zaključivali i prikazali naučeno kroz različite aktivnosti igre uloga.

 


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac