2020-03-05 10:12:09

RANG LISTA KANDIDATA NAKON PROVEDENE PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Rang listu kandidata nakon  provedene procjene i vrednovanja kandidata za zapošljavanje prema natječaju od 21.veljače 2020. godine nalazi se u prilogu


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac