2020-03-16 10:46:00

38. sjednica Školskog odbora

38. sjednica Školskog odbora će se održati u četvrtak 19. ožujka 2020. u 10,00 sati u školskoj knjižnici.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „AUGUST HARAMBAŠIĆ“
DONJI MIHOLJAC
Prilaz stadionu 1 a
Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073
e-mail: dmiholjac@os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
http://www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr/

KLASA:003-06/20-02/1
URBROJ: 2115/06-20-06-37
Donji Miholjac, 13. ožujka 2020.

 

                                                                  POZIV                                                                     

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu školskog odbora sazivam 38. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u četvrtak 19. ožujka 2020. u 10,00 sati u školskoj knjižnici.

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika s 37. sjednice, Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po natječaju od 6. ožujka 2020. Razno.

 

                                                                                                              Predsjednik:

                                                                                                              Mladen Loina


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac