2020-04-03 13:50:46

Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

Učenici naše škole obilježili su Svjetski dan svjesnosti o autizmu različitim aktivnostima. Kako nisu bili u mogućnosti puštati plave balone, mnogi su ih nactali, naslikali ili izradili od kolaža. Neki su nacrtali ruke koje pokazuju ujedinjenost u različitosti, nacrtali i izradili puzzle, odjenuli plavo. 

Zahvaljujem učenicima i njihovim razrednicima na sudjelovanju u obilježavanju ovoga datuma. Na taj način pokazali su kako, unatoč činjenici da nisu zajedno u školi, učionici, misle na svoje prijatelje s autizmom, ali i drugu djecu i osobe koje imaju autizam, daju im podršku i poručuju im da su prihvaćeni i jednako vrijedni. Iako funkcioniraju na drugačiji način, oni su naši prijatelji koji trebaju ljubav i prihvaćanje, imaju želje i potrebe kao i svi mi. 
Svatko od nas je drugačiji na svoj način, a prihvaćanjem različitosti i obogaćujemo živote osoba koje su „drugačije“, svoje živote te postajemo bolji i ispunjeniji ljudi.

Tihana Špoljarić, stručna suradnica edukacijsko-rehabilitacijskog profila

 


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac