2020-05-03 20:40:56

ZDRAVSTVENI ODGOJ U PRVOM I TREĆEM RAZREDU

I u nastavi na daljinu surađujemo s našom sestrom i liječnicom školske medicine.

Nakon što su nam one proslijedile prezentacije s temama vezanim uz zaštitu zdravlja koje su obradile u 3.a i 3.b za vrijeme klasične nastave, učiteljice svih prvih razreda te učitelj trećeg razreda Područne škole Rakitovica obradili su ih sa svojim učenicima na satovima razrednih odjela.

Učenici su o naučenom razgovarali sa svojim učiteljima i kreativno se o njima izrazili.

Neke od rezultata njihova rada možete vidjeti na sljedećim fotografijama.

 

 


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac