2020-05-22 00:44:38

NASTAVA ZA UČENIKE RAZREDNE NASTAVE

 

Zbog energetske obnove škole nastavu smo od ponedjeljka predvidjeli u dvjema smjenama prema sljedećem rasporedu:

 

25. 5.2020. – 30.5.2020.

 

 

A smjena (od 8,00 sati prema uobičajenom rasporedu)

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

 

B smjena (od 14,00 sati prema uobičajenom rasporedu)

3.a

3.b

4.a

4.b

4.c

 

Područna škola (od 8,00 sati prema uobičajenom rasporedu)

3. PŠ – Ivica Bučanac Habuda

2. PŠ - Slavica Horvat

 

Područna škola (od 12,30 sati prema uobičajenom rasporedu)

1./4. PŠ – Mihaela Šoš

 


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac