preskoči na sadržaj

Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac

Login
Ime smo dobili po...

Ponosni smo na....

Kalendar
« Lipanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Tražilica
Stručno usavršavanje

Stručni skupovi- prijava

Izdvajamo

Vremenik pisanih provjera

Pristup informacijama

Preporučujemo...

Udžbenici iz informatike

Školska učilica 

Razredna stranica 3.c

Prijavi zlostavljanje

Prijava zlostavljanja na Internetu

Sandučić povjerenja

Školski akti
Statut škole

Statutom Škole se pobliže uređuju statusna obilježja, naziv i sjedište zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, uvjeti i način obavljanja djelatnosti, prava i dužnosti učenika i radnika Škole...

Kućni red škole

Kućnim redom utvrđuju se pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno vrijeme...

Školski kurikulum

Školski kurikulum važni je dio Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Njime su utvrđeni dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te druge odgojno-obrazovne programe i projekte prema smjernicama HNOS – a.

Godišnji plan i program

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:  Godišnji planovi i programi rada učitelja, Mjesečni planovi i programi rada učitelja, Plan i program rada razrednika, Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama, Plan i program rada s darovitim učenicima, Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika, Raspored sati

Pravilnik o ocjenjivanju

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načini, postupci i elementi vrednovanja odgojnoobrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi, prava i obveze učitelja, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja tijekom školske godine te prava obveze roditelja/skrbnika.

   

 

Opći akti škole
Pravilnik o školskoj knjinici

Pravilnikom o radu školske knjižnice uređuje se položaj, struktura i rad knjižnice, radno vrijeme knjižnice, korištenje i posudba knjižnične građe, postupak u slučaju oštećenja, uništenja ili gubitka posuđene knjižnične građe i položaj knjižničnoga odbora u Školi

Pravilnik o radu

Pravilnikom o radu se uređuje uvjete rada, sklapanje i prestanak ugovora o radu, prava i obveze Škole i radnika, plaće i ostala materijalna prava radnika, postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u Školi.

Javna nabava

Zakonom o javnoj nabavi uređuju se postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga...

 

Etički kodeks Etičkim kodeksom propisuje se skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i ponašanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati neposredni nositelji odgojno obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi “August Harambašić“ Donji Miholjac.
 

 

preskoči na navigaciju